i

Reset SERVICE

Začalo na přístrojové desce blikat toto hlášení? Tady je návod, jak si od něj pomoci.

Každá moderní řídící jednotka je schopna upozornit majitele na dobu, kdy by měl absolvovat některý ze servisních úkonů. Typicky se setkáte s upozorněním na provedení servisní prohlídky (SERVICE INSP) a výměnu oleje (SERVICE OIL). Tento návod vám pomůže toto upozornění na některých vozech vypnout. Bohužel na novějších vozech tento návod nefunguje a výmaz tohoto indikátoru je nutné provést pomocí VAG. Předem upozorňuji, že toto hlášení má svůj smysl a avizovaný servisní úkon by jste měli opravdu absolvovat.

  1. Při vypnutém zapalování stiskněte a držte tlačítko nalevo od počítadla kilometrů (na obrázku označeno zeleným kroužkem).
  2. Otočte klíčkem zapalování do 1. polohy "na kontrolky".
  3. Uvolněte tlačítko.
  4. Indikátor začne (u některých modelů nemusí) blikat.
  5. Pomocí tlačítka napravo od otáčkoměru, které slouží k nastavení hodin (na obrázku označeno modrým kroužkem), vysunutím a otáčením vyberte volbu "---".
  6. Nyní vypněte zapalování, po opětovném zapalování by měl být indikátor již vypnutý.