i

Zapsání nových rozměrů ráfků a pneumatik do technického průkazu

Předně zde musím uvést, že existuje několik způsobů, jak je možné provést zápis do technického průkazu:

  1. Tím nejjednodušším a zřejmě také nejlevnějším způsobem je zaslat žádost výrobci vozidla nebo akreditovanému zástupci výrobce vozidla (importérovi). V případě Audi je potřeba sepsat žádost s jasně formulovaným požadavkem a kopií technického průkazu s číslem karoserie (VIN vozu), tuto žádost následně zaslat na homologační oddělení na adresu Import Volkswagen Group, s.r.o. , Sekretariát AS, Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5, tel. 251033886. Po zaplacení poplatku a obdržení kladného vyrozumění se následně obrátíte na stanici technické kontroly, kde se kontrolním technikem typu „K“ provede kontrola správné montáže a následně na místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, kde se po zaplacení správního poplatku provede zápis do technického průkazu vozidla.
     
  2. Složitějším a finančně náročnějším způsobem je zapsání na základě typového listu, který obdržíte společně s nově zakoupenými ráfky. Tento typový list je vystaven pro konkrétní vůz, konkrétní velikost ráfku a všechny schválené rozměry pneumatik (obvykle se ovšem uvádí pouze jedna doporučená velikost). Nedílnou součástí typového listu je schválení KBA (ABE) a jeho překlad do českého jazyka. Po provedení montáže na auto se následně obrátíte na stanici technické kontroly, kde se kontrolním technikem typu „K“ provede kontrola správné montáže a následně na místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, kde se po zaplacení správního poplatku provede zápis do technického průkazu vozidla.
     
  3. Asi nejsložitější je zapsání individuelně dovezených ráfků na základě kontroly v pověřené zkušebně. To spočívá v tom, že po montáži se vůz zapůjčí VÚMV, kde provedou zkoušky přímo na vozidle. V případě, že vůz projde povinnými zkouškami, ověří se shoda s uvedeným schválením KBA (ABE) nebo TÜV posudkem (včetně překladu do českého jazyka) a zkontroluje se montáž na vozidle, je následně vystaven protokol, na základě kterého se na místně příslušném úřadu obce s rozšířenou působností provede zápis do technického průkazu vozidla po zaplacení správního poplatku.
     

Osobně jsem absolvoval zápis dle bodu 2 a celou záležitost lze zvládnout za 2 hodiny, záleží jen na tom, jak jsou od sebe vzdáleny STK a úřad a kolik je na úřadě před námi žadatelů.